Ryska 1942 T -70 ljus Tank 45mm Gun 1 43 Handgjord Sällsynt TO modellllerler Mycket sällsynt

Ryska blyminiatyrer. Romerska gladiatorer.

RYSIAN BAZ -64022 MED 5P85TE2 TELEFON S -400 Hobby Boss Kit HB 85517
Design: Enkeria